Hello world

Hello adalah kata yang pertama kali di ucapkan untuk sebuah perkenalan, yup ini adalah blog post pertama saya 🙂